วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

Tour de Tōkyō

La tour de Tōkyō (japonais : 東京タワー, Tōkyō tawā ; anglais : Tokyo Tower) est une tour rouge et blanche située dans l'arrondissement de Minato à Tōkyō au Japon dont le design est basé sur celui de la tour Eiffel à Paris en France.
La tour fait 332,6 mètres de haut (soit 8,6 mètres de plus que la tour Eiffel, qui en mesure 324 avec son antenne) ce qui en fait la plus haute tour en métal du monde. La tour ne pèse que 4000 tonnes, ce qui est bien moins que les 7300 de la tour Eiffel et a été ouverte au public en 1958.
176 ampoules réparties à différents endroits éclairent la tour. L'hiver, elle est illuminée en orange et l'été en blanc. 14 signaux sont transmis depuis le sommet de la tour. 9 de la télévision et 5 de la radio FM
Le Temple Zōjō-ji se trouve non loin de celle-ci.

Vocabulaire
l'arrondissement = การทำให้เสร็จสิ้นไป,การทำให้กลม,จังหวัด
mesure = ส่วน,ขนาด,เกณฑ์
ampoule = ตุ่มตามผิวหนัง,ขวดเล็ด,หลอด
sommet = ยอดสูงสุด (ของภูเขา),ยอด,กระหม่อม,แหลม,ยอดแหลม,ขีดสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น: