วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

:: ภาษาญี่ปุ่นวันละ(หลาย)คำ >~< ::

หมวดฤดูกาล

はるharu (spring) = ฤดูใบไม้ผลิ (เดือน3-5)
なつnatsu(summer) = ฤดูร้อน (เดือน6-8)
あき aki(autumn) = ฤดูใบ้ไม้ร่วง (เดือน9-11)
ふゆ fuyu(winter) = ฤดูหนาว (เดือน12-2)

ไม่มีความคิดเห็น: