วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Recouvrance (Brest) ::

Recouvrance est le nom d'un célèbre quartier de Brest situé rive droite. C'est un quartier populaire et historiquement bretonnant par opposition à Brest-même (rive gauche), francophone. Recouvrance fut moins touché par les bombardements que la ville rive gauche, et bien que la Reconstruction lui fit perdre ses remparts (ainsi que Brest-même), de nombreux témoignages du passé y ont subsisté, témoins du vieux Brest : évidemment la Tour Tanguy, l'Église Saint-Sauveur, la Maison de la Fontaine (voir les images), le Jardin des Explorateurs, Les ateliers du plateau des Capucins (XIXe siècle), la prison de Pontaniou (début XIXe siècle) et surtout la vieille rue Saint-Malo (XVIIe siècle et XVIIIe siècle).

Voculabulaire +
par opposition à = ในลักษณะขัดแย้งกับ
témoignages = การให้การ,คำให้การ,องค์พยาน,เครื่องหมาย
remparts = มูลดินข้างหลังกำแพงป้อม,เครื่องป้องกัน
Explorateurs = นักสำรวจ
ateliers = โรงงาน,ห้องศิลปะ

ไม่มีความคิดเห็น: