วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Beurre de cacao ::

Le beurre de cacao est une matière grasse végétale extraite par pression des fèves de cacao. Le beurre de cacao est un mélange de graisse semi-solide et semi-liquide qui peut cristalliser de six façons différentes (forme I, II, III, IV, V, VI). Il entre dans la composition du chocolat et possède de nombreuses propriétés hydratantes.

Le beurre de cacao fond à 37°C. Il est utilisé dans la fabrication de nombreux produits para-pharmaceutiques ou cosmétiques, tels que les huiles solaires ou les baumes à lèvres. Le beurre de cacao a été, jusqu'au milieu du XXe siècle, à la base de la composition des suppositoires. Les pharmaciens l'utilisaient encore dans les années 1980 pour les préparations artisanales.

Une directive européenne permet de faire rentrer dans la composition du chocolat 5% de matière grasse autre que le beurre de cacao. En France, l'appellation pur beurre de cacao est utilisée pour les chocolats ne contenant pas de matière grasse de substitution.

Voculabulaire +

matière = สสาร,ข้อความ,สาระ
grasse = อ้วน,เลี่ยน,ไขมัน
extraite = สิ่งสกลัด,สาระสำคัญ
mélange de graisse = การผสม,การปรุง,สารผสม
cristalliser = ทำให้เป็นผลึก,กลายเป็นผลึก
fabrication = การผลิตสินค้า,การปลอมแปลง,ประดิษฐกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: