วันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

:: รูปภาพสุดแสนประทับใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ::ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคนตลอดกาลนานเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น: