วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

:: boisson ::

Une boisson ou breuvage (qc) est un liquide que l'on boit, en premier lieu pour se désaltérer, c'est-à-dire apaiser la soif, mais souvent aussi pour le plaisir. Le terme est souvent utilisé dans un sens plus restreint de boisson alcoolisée, qui est son sens premier et qu'il a conservé dans des expressions telles que « pris de boisson », ou « débit de boissons ».
La boisson la plus naturelle est l'
eau, la seule que boivent les animaux (avec le lait chez les mammifères) et la seule qui étanche vraiment la soif. L'eau est aussi le composant essentiel de la plupart des autres boissons.
La première boisson que boivent les
êtres humains (ainsi que tous les mammifères) est le lait maternel (parfois remplacé par du lait de vache), lors de l'allaitement et jusqu'au sevrage.

Voculabulaire +
Utilise = เอามาทำประโยชน์,,เอามาใช้การ
Naturelle = ตามธรรมชาติ,ธรรมดา,ไม่เสแสร้ง,อารมณ์,ความเป็นไปตามธรรมชาติ
Mammifères = สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
Étanche = ไม่ซึม,แน่นอัด
Plupart = แทบหมด ส่วนใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น: