วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Charcoal Kilns ::À Charcoal Kilns, des fours à charbon de bois ont été construits en 1867 et ont été utilisés pour réduire en charbon de bois, par une combustion lente en atmosphère raréfiée en oxygène, les pins pignon et les genévriers qui dominent le paysage avec les buissons de thé des mormons.

Ce combustible était ensuite transporté jusqu'aux mines de la vallée de la Mort pour alimenter en énergie le travail de fonte et d'extraction du minerai. Les fours furent en fait abandonnés seulement trois ans après leur construction mais furent restaurés en 1971 par les Indiens Navajos de l'Arizona.

Voculabulaire +
fours = เตาอบ,เตาเผาอิฐ,ความล้มเหลว
charbon de bois = ถ่านไม้
réduire = ลด,ทำให้ย่อมลง
combustion = สันดาป,การเผาไหม้
pignon = หน้าจั่ว,เฟืองตัวเล็ก
paysage = ทัศนภาพ,ภาพทุ่งนา,ภาพภูมิประเทศ
buissons = พุ่มไม้,กอหนาม
combustible = ที่ไหม้ง่าย,เชื้อเพลิง
alimenter = การเลี้ยงบำรุง

ไม่มีความคิดเห็น: