วันพุธที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Mississippi (fleuve) ::

Le Mississippi est un fleuve situé en Amérique du Nord traversant la partie centrale des États-Unis. Il coule du nord du Minnesota au golfe du Mexique et son cours a une orientation méridienne. Le Mississippi a une longueur de 3 780 km : seul l'un de ses affluents, le Missouri, est plus long en Amérique du Nord. La longueur cumulée de ces deux cours d'eau, qui dépasse les 6 800 km et la superficie du bassin versant font du Mississippi l'un des fleuves les plus importants du monde et du Missouri-Mississippi l'un des plus longs systèmes fluviaux de la planète. Pendant l'époque précolombienne, le Mississippi constituait déjà une voie de navigation et les Amérindiens l'appelaient « Meschacebé », qui signifie « père des eaux ». Aujourd'hui encore, le fleuve reste un élément fondamental de l'économie et de la culture américaines.

Voculabulaire +
partie = ส่วน,ตอน,คู่ความ
golfe = อ่าว,อ่าวเล็ก
orientation = ทิศทาง,แนวทาง
méridienne = เส้นเมริเดียน,เส้นแวง
affluents = แคว
superficie = เนื้อที่,ความรู้อย่างผิวเผิน
bassin = ถัง,ท้องนา,สระน้ำ,ที่จอด
planète = ดาวนพเคราะห์
navigation = การเดินเรือ,การขนส่งทางเรือ
fondamental = หลักมูล,มูลสาร

ไม่มีความคิดเห็น: