วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Penfeld ::

La Penfeld, Penfell en breton, est un fleuve côtier français, long de 16 km, sur la rive gauche duquel s'est développée la ville de Brest, dans le Finistère.

Il prend sa source sur la commune de Gouesnou, passe par Bohars et Guilers (hameau portant le nom de la rivière) avant de déboucher sur la mer en rade de Brest. La Penfeld s'est installée dans l'ancien cours de l'Aulne, capté vers l'Ouest par l'ouverture du Goulet de la Rade de Brest, lors des cycles interglaciaires de l'ère quaternaire. Ce qui explique sa profondeur, permettant à des bateaux de fort tirant d'eau de remonter assez loin en amont, en fonction des marées dont le marnage peut atteindre jusqu'à 8 mètres.

À Brest, la Penfeld est enjambée par le Pont de Recouvrance, qui est le plus grand pont levant d'Europe.

Sur ses derniers kilomètres, aux rives escarpées (versants abrupts de 25 à 30 mètres de haut), la Penfeld est incluse dans la Base navale de Brest (Marine nationale), ancien Arsenal de Brest, zone sous contrôle militaire vouée à la construction, à la réparation navale et au soutien de l'escadre de l'Atlantique.

À son embouchure, sur un site dont la valeur militaire est reconnue depuis l'Antiquité et au-delà, a été construit un château fort construit pour l'essentiel au XVe siècle.

Voculabulaire +
côtier = ตามฝั่งทะเล,(เรือที่เดิน)เลียบฝั่ง
en rade de = ที่จอดเรือ,ที่ทอดสมอ(ในท้องน้ำใกล้ฝั่ง)
ancien = เก่า,แก่,โบราณ,มีอาวุโสกว่า
remonter = แสดงใหม่,ว่ากล่าวสั่งสอน
en amont = เลยที่แยก(ของลำน้ำ)ขึ้นไป
fonction = ตำแหน่ง,หน้าที่
enjambée = ก้าวข้าม,รีบเดิน

1 ความคิดเห็น:

Smartphone กล่าวว่า...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Smartphone, I hope you enjoy. The address is http://smartphone-brasil.blogspot.com. A hug.