วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Rue de Siam ::

La rue de Siam est l’artère principale du centre-ville de Brest. Elle doit son nom au débarquement de trois ambassadeurs du roi de Siam dans ce port, le 18 juin 1686. Accompagnés de six mandarins, trois interprètes, deux secrétaires et une vingtaine de domestiques, chargés de nombreux présents, ils venaient rendre visite au roi Louis XIV à Versailles. Venus par mer, ils avaient voyagé à bord de l’Oiseau et de la Maligne.

Empruntant à pied la rue Saint-Pierre pour se rendre à l’hôtel du même nom, ils émerveillèrent les Brestois qui rebaptisèrent leur rue. À noter que la rue de Siam d’avant la Seconde Guerre mondiale était bien plus étroite que la rue de Siam d’aujourd'hui.

Elle est citée par Jacques Prévert dans son poème Barbara.

Voculabulaire +
principale = สำคัญมาก(กว่าอย่างอื่น,สำคัญที่สุด)
débarquement = กานขนของลงจาก(เรือ,รถ),การขึ้นบก
ambassadeurs = สถานเอกอัครราชฑูต,คณะฑูต
Accompagnés = ไปเป็นเพื่อน
à bord de = บนเรือ

ไม่มีความคิดเห็น: