วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

:: Proverbs ::

Prevention is better than cure.
กันไว้ดีกว่าแก้

Out of sight, out of mind.
ไกลตา ไกลใจ

As diligent as an ant.
ขยันเหมือนมด

Call a spade a spade.
ขวานผ่าซาก

When in Rome do as the Romans do.
เมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

Two heads are better than one.
คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

Where there's a will, there's a way .
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Health is better than wealth.
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

To beat around the bush.
ชักแม่น้ำทั้งห้า

Haste makes waste. Rome was not built in a day.
ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

You can't make an omelet without breaking eggs.
ได้อย่าง เสียอย่าง

God helps those who help themselves.
ตนนั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

A kiss after a kick!
ตบหัวแล้วลูบหลัง

An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

Still waters run deep.
น้ำนิ่งไหลลึก

To do good by stealth.
ปิดทองหลังพระ

You cannot make a silk velvet purse out of a sow's ear.
ผักชีโรยหน้า ใส่ตะกร้าล้างน้ำ

Speech is silver; silence is golden.
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

Flying termites fly into the fire. To act on impulse.
แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

Spare the rod, and spoil the child.
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

To teach a crocodile to swim. To teach one's grandma to suck eggs.
สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

Cast pearls before swine.
สีซอให้ควายฟัง

Penny wise and pound foolish
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

Walls have ears.
หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

To turn a blind eye. To turn a deaf ear.
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่

ไม่มีความคิดเห็น: