วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

:: Avocat ::L'avocat est le fruit de l'avocatier (Persea americana), un arbre de la famille des lauracées (tout comme par exemple le laurier sauce et le cannelier), originaire d'Amérique Centrale.

Le mot avocat provient de l'espagnol, aguacate. Le terme aguacate provient à son tour du mot de langue nahuatl ahuacatl qui veut dire testicule, par analogie à la forme de cet organe.

Voculabulaire +
laurier = ใบไม้ชนิดหนึ่ง (ใช้ทำพวงมาลัยสวมศีรษะเป็นเกียรติ),มาลัย (ที่สวมศีรษะเป็นเกียรติ)
analogiee = อุปมาน,ความคล้ายคลึง
organe = องค์(การ),อวัยวะ,เครื่องมือ,ปากเสียง
terme = พจน์,ศัพท์,สำนวน,บั้นปลาย,ข้อตกลง

ไม่มีความคิดเห็น: