วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

:: La Cène ::La Cène est une fresque, en huile et détrempe sur mur, de 460 cm sur 856 cm, de Léonard de Vinci, réalisée de 1494 à 1498 pour le couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan.

Ce tableau représente la Cène (du latin cena qui signifie dîner, repas principal), dernier repas de Jésus de Nazareth entouré de ses douze apôtres qui se déroula le jeudi saint, veille de sa mort, dans la salle appelée le cénacle, sur la colline de Sion à Jérusalem.

Ludovico Sforza fut le commanditaire de cette œuvre qui orne le mur du réfectoire, au dessus d'une porte, de ce couvent dominicain.

Voculabulaire +
fresque = ภาพเขียนบนผนังและเพดานโบกปูน
huile = น้ำมัน,พวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่
détrempe = ทำให้จืด,ทำให้ละลาย,แช่น้ำ
mur = ผนัง,กำแพง
commanditaire = หุ้นส่วนที่เป็นเสือนอนกิน
couvent = สำนักนางชี,อาราม

ไม่มีความคิดเห็น: