วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: DON’T OF ENGLISH CULTURE ::

DON’T สิ่งที่ไม่ควรทำ

WAI TO PEOPLE.
They will not know what you are doing.

ไหว้ เพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าเราทำอะไร แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่จะรู้นะ(ไม่แน่)


STARE AT PEOPLE.
Especially on trains and buses. English people are very reserved and are naturally cynical and suspicious.

จ้องมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนรถไฟหรือรถโดยสาร ชาวอังกฤษจะรู้สึกไม่ชอบมาก(ถือมาก) เพราุะเขาจะรู้สึกว่า กำลังถูกค้นหาพิรุธ ละมั้ง ถ้าทำเช่นนั้น จะได้รับการดูถูก ถือว่าไม่สุภาพอย่างแรง


ASK DIRECT QUESTIONS.
For example “ Where are you going?” English people will think you are rude and may take offense.

ถามด้วยคำถามตรงๆ เช่น "ไปไหนมา" เป็นการกระทำไม่สุภาพ จะทำให้ผู้ถูกถามไม่พอใจอย่างยิ่ง


MAKE COMMENTS ON PHYSICAL APPEARANCE.
It is considered very impolite to call someone fat.

เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งในการบอกผู้นั้นว่าอ้วน ถือว่าไม่สุภาพ


ASK A WOMEN HER AGE.
An older women will be very offended if you ask her age.

ถามอายุ อย่าถามอายุผู้หญิงที่สูงวัยกว่าเด็ดขาด ห้าม!


TOUCH PEOPLE WHO YOU DON’T KNOW WELL.
English people are reserved and are only intimate with each other once they know one another well, therefore they will not like a stranger to touch them because it invades their personal space.

แตะต้องบุคคลที่ยังไม่คุ้นเคยกันดี ชาวอังกฤษจะระวังตัวมาก ไม่ให้ความใกล้ชิด กับบุคคลที่ยังไม่คุ้นเคย ดังนั้นจึงไม่ชอบคนที่ยังไม่คุ้นเคย แตะต้อง เพราะถือว่าเป็นการ ล่วงเกินสิทธิส่วนตัว


BARGAIN IN SHOPS.
Assume that there are fixed prices everywhere.

ต่อรองราคา ให้นึกเสมอว่าราคาสินค้านั้นแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกชิ้น


SMOKE ON PUBLIC TRANSPORT.
If you smoke, be aware of No Smoking signs and obey them. Failure to do so will result in very large fines.

สูบบุหรื่เมื่อใช้บริการโดยสารสาธารณะ ถ้าต้องการสูบบุหรี่ต้องแน่ใจว่า ไม่มีเครื่องหมาย "No Smoking" เพราะไม่เช่นนั้นจะุถูกปรับ


BE SURPRISED.
A lot of younger couples will be physically affectionate in public. Children have a lot more independence from a younger age than they do in Thailand.

คู่รักวัยรุ่นส่วนใหญ่สามารถแสดงความรักในที่สาธารณะได้ เด็ก ๆ ชาวอังกฤษมีอิสระ ในการแสดงความรัก ได้มาก กว่า เด็กไทยEXPECT WOMEN TO BE SUBSERVIENT.
Many men share the responsibility of household chores, and women hold similar positions in the job market to men. However, don’t expect to see women on a building site- this is one job that still remains male dominated.

ชายชาวอังกฤษจำนวนมากจะช่วยงานบ้านด้วย ส่วยหญิงจะทำงานได้เช่นเดียวกับชาย แต่จะไม่มีผู้หญิงทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง เพราะงานนี้ยังคง เป็นของผู้ชายเ็ต็มที่

เครดิต : http://www.rn.ac.th/english/sopa.htm

ไม่มีความคิดเห็น: