วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Miel ::

Le miel est la substance sucrée produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou du miellat de pucerons qu'elles récoltent et entreposent dans les alvéoles de la ruche. Il est issu d'abeilles domestiquées élevées en ruches, ou d'abeilles sauvages (on parle alors de miel sauvage, que l'ONU (FAO) classe comme produit forestier, autre que le bois). Il est souvent la seule source de sucre des populations indigènes les plus retirées des forêts ropicales.

Voculabulaire +
substance = สาระ,ข้อความ,ปัจจัย
sucrée = มีน้ำตาล,หวาน,หวานเป็นน้ำตาล
abeilles = ผึ้ง
nectar = น้ำทิพย์,น้ำต้อยเกสรดอกไม้
pucerons = ตัวแมลงชนิดหนึ่งที่ทำลายผึ้ง
ruche = รวงผึ้ง
sauvage = ป่าเถื่อน,ดุร้าย,ไม่น่าสมาคมด้วย
forestier = ที่เกี่ยวกับป่า,เจ้าพนักงานป่าไม้
indigènes = แห่งพื้นเมือง,ชาวพื้นเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: