วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: DON’T OF ENGLISH CULTURE ::

DON’T สิ่งที่ไม่ควรทำ

WAI TO PEOPLE.
They will not know what you are doing.

ไหว้ เพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าเราทำอะไร แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่จะรู้นะ(ไม่แน่)


STARE AT PEOPLE.
Especially on trains and buses. English people are very reserved and are naturally cynical and suspicious.

จ้องมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนรถไฟหรือรถโดยสาร ชาวอังกฤษจะรู้สึกไม่ชอบมาก(ถือมาก) เพราุะเขาจะรู้สึกว่า กำลังถูกค้นหาพิรุธ ละมั้ง ถ้าทำเช่นนั้น จะได้รับการดูถูก ถือว่าไม่สุภาพอย่างแรง


ASK DIRECT QUESTIONS.
For example “ Where are you going?” English people will think you are rude and may take offense.

ถามด้วยคำถามตรงๆ เช่น "ไปไหนมา" เป็นการกระทำไม่สุภาพ จะทำให้ผู้ถูกถามไม่พอใจอย่างยิ่ง


MAKE COMMENTS ON PHYSICAL APPEARANCE.
It is considered very impolite to call someone fat.

เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งในการบอกผู้นั้นว่าอ้วน ถือว่าไม่สุภาพ


ASK A WOMEN HER AGE.
An older women will be very offended if you ask her age.

ถามอายุ อย่าถามอายุผู้หญิงที่สูงวัยกว่าเด็ดขาด ห้าม!


TOUCH PEOPLE WHO YOU DON’T KNOW WELL.
English people are reserved and are only intimate with each other once they know one another well, therefore they will not like a stranger to touch them because it invades their personal space.

แตะต้องบุคคลที่ยังไม่คุ้นเคยกันดี ชาวอังกฤษจะระวังตัวมาก ไม่ให้ความใกล้ชิด กับบุคคลที่ยังไม่คุ้นเคย ดังนั้นจึงไม่ชอบคนที่ยังไม่คุ้นเคย แตะต้อง เพราะถือว่าเป็นการ ล่วงเกินสิทธิส่วนตัว


BARGAIN IN SHOPS.
Assume that there are fixed prices everywhere.

ต่อรองราคา ให้นึกเสมอว่าราคาสินค้านั้นแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกชิ้น


SMOKE ON PUBLIC TRANSPORT.
If you smoke, be aware of No Smoking signs and obey them. Failure to do so will result in very large fines.

สูบบุหรื่เมื่อใช้บริการโดยสารสาธารณะ ถ้าต้องการสูบบุหรี่ต้องแน่ใจว่า ไม่มีเครื่องหมาย "No Smoking" เพราะไม่เช่นนั้นจะุถูกปรับ


BE SURPRISED.
A lot of younger couples will be physically affectionate in public. Children have a lot more independence from a younger age than they do in Thailand.

คู่รักวัยรุ่นส่วนใหญ่สามารถแสดงความรักในที่สาธารณะได้ เด็ก ๆ ชาวอังกฤษมีอิสระ ในการแสดงความรัก ได้มาก กว่า เด็กไทยEXPECT WOMEN TO BE SUBSERVIENT.
Many men share the responsibility of household chores, and women hold similar positions in the job market to men. However, don’t expect to see women on a building site- this is one job that still remains male dominated.

ชายชาวอังกฤษจำนวนมากจะช่วยงานบ้านด้วย ส่วยหญิงจะทำงานได้เช่นเดียวกับชาย แต่จะไม่มีผู้หญิงทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง เพราะงานนี้ยังคง เป็นของผู้ชายเ็ต็มที่

เครดิต : http://www.rn.ac.th/english/sopa.htm

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Miel ::

Le miel est la substance sucrée produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou du miellat de pucerons qu'elles récoltent et entreposent dans les alvéoles de la ruche. Il est issu d'abeilles domestiquées élevées en ruches, ou d'abeilles sauvages (on parle alors de miel sauvage, que l'ONU (FAO) classe comme produit forestier, autre que le bois). Il est souvent la seule source de sucre des populations indigènes les plus retirées des forêts ropicales.

Voculabulaire +
substance = สาระ,ข้อความ,ปัจจัย
sucrée = มีน้ำตาล,หวาน,หวานเป็นน้ำตาล
abeilles = ผึ้ง
nectar = น้ำทิพย์,น้ำต้อยเกสรดอกไม้
pucerons = ตัวแมลงชนิดหนึ่งที่ทำลายผึ้ง
ruche = รวงผึ้ง
sauvage = ป่าเถื่อน,ดุร้าย,ไม่น่าสมาคมด้วย
forestier = ที่เกี่ยวกับป่า,เจ้าพนักงานป่าไม้
indigènes = แห่งพื้นเมือง,ชาวพื้นเมือง

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: ทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม ::

การที่ทะเลมีรสเค็ม เนื่องจากการรวมตัวของน้ำละลายเกลือแร่ ที่ถูกพัดพามาจากพื้นทวีป และใต้ทะเล โดยความเค็มของทะเลจะมีความคงที่ สาเหตุที่ความเค็มของน้ำทะเลไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั้น ก็เพราะในมหาสมุทรมีกระบวนการของธรรมชาติที่รักษาระดับความสมดุลของเกลือแร่ คือถ้าหากว่าธาตุชนิดใดมีในน้ำมากเกินกว่าปกติ ก็จะถูกกำจัดออกจากน้ำทะเล โดยการแยกตัวออกเป็นของแข็ง ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีธาตุใดละลายน้ำน้อยเกินปกติ เกลือแร่ของธาตุนั้นในรูปของแข็ง ก็จะถูกละลายกลับสู่น้ำทะเล ดังนั้น ความเค็มของน้ำทะเลจึงคงที่มาหลายล้านปีแล้ว
น้ำทะเลเค็มเพราะมีเกลือหลายชนิดละลายอยู่ ที่สำคัญที่สุดได้แก่ เกลือแกง ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมคลอไรด์ หรือ มีสูตรเคมีว่า NaCl น้ำทะเล โดยเฉลี่ยแล้วมีเกลือร้อยละ 3.5 หรือน้ำทะเล 1 ลิตรจะมีเกลือละลายอยู่ประมาณ 30 กรัม ยิ่งไปกว่านั้น ทะเลในแผ่นดินใหญ่หรือทะเลปิด ซึ่งไม่เชื่อมต่อกับทะเลหรือมหาสมุทรทั่วไป เช่น ทะเลเมดิเตอเรเนียนหรือทะเลแดง เกลือละลายอยู่มากกว่าทะเลหรือมหาสมุทรทั่วไป

ส่วนทะเลที่มีความเค็มมากที่สุดได้แก่ ทะเลเดดซี(Dead Sea) ในประเทศอิสราเอล ซึ่งมีเนื้อที่เพียง 340 ตารางไมล์ เท่านั้น โดยมีปริมาณเกลือมากถึง 10,523,000,000 ตัน ถ้าเราสามารถระเหยเอาน้ำทั้งหมดออกไปจากทุกทะเลและมหาสมุทรในโลกได้จนแหล่งน้ำเหล่านี้แห้งลงจะพบว่า เกลือที่เหลืออยู่จะมีปริมาณมากมายมหาศาลจนเหลือเชื่อ ถ้านำเกลือเหล่านี้ทั้งหมดมารวมเป็นกอง จะได้กำแพงที่สูง 180 ไมล์ และหนา 1 ไมล์ หรือมวลของเกลือทั้งหมดมีขนาดประมาณ 15 เท่าของมวลทั้งหมดของพื้นที่ทวีปยุโรป

เครดิต : dek-d.com :)

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: DO OF ENGLISH CULTURE ::

DO สิ่งที่ควรทำ

SHAKE HANDS WHEN SAYING HELLO AND GOODBYE.
The higher in status starts the handshake by offering their right hand.
จับมือเมื่อมีการทักทายและลาจาก ผู้ที่มีสถานะภาพที่สูงกว่าจะยื่นมือขวาให้จับก่อน

KEEP YOUR SHOES ON WHEN ENTERING A HOUSE.
Wipe your shoes before entering the house on the mat provided and follow what your host does.
การไปบ้านผู้อื่นต้องสวมรองเท้าเข้าบ้าน ก่อนเข้าต้องเช็ดรองเท้าก่อนโดย เดินตามทางที่เข้าเตรียมไว้ ซึ่งอาจเป็นเสื่อ หรือพรมก็ได้ แล้วทำทุกอย่างตามที่เจ้าของบ้านปฏิบัติ

TIP IN RESTAURANTS.
Service is not usually included in the restaurant bill, so a tip of about 10%-15% of the total bill is usually expected. This does not apply to fast food restaurants like McDonalds.
ให้ทิปเมื่อเข้าร้านอาหาร การบริการไม่มีการคิดรวมในใบเสร็จ ดังนั้นค่าทิปจะคิด10-15% จากจำนวนเงินในใบเสร็จ วิธีนี้ ไม่รวมถึงร้านอาหาร fast food เช่น McDonalds

TREAT PETS LIKE A MEMBER OF THE FAMILY.
The English are animal lovers . In some households, pets are allowed to sleep in their owner’s beds! In most households, pets stay in the house and are taken for walks everyday.
สัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลเหมือนสมาชิกหนึ่งของครอบครัว ชาวอังกฤษเป็นคนรักสัตว์ บางบ้านจะให้สัตว์เลี้ยงนอนด้วย บางบ้านก็เีีพียงเลี้ยงไว้ในบ้าน แล้วจะพาออกเดินเล่นทุกวัน

EXPECT TO SEE WOMEN SMOKING AND DRINKING.
It is much more acceptable in England than In Thailand for women to smoke and drink. In fact, drinking alcohol is a major part of English culture and in many households a bottle of wine is drunk with every evening meal. Men and women smoke in equal amounts.
ผู้หญิงสูบบุหรี่ และดื่มของมึนเมา เป็นที่ยอมรับได้ในสังคมชาวอังกฤษ มากกว่าในประเทศไทย ที่จริง แล้ว การดื่มแอลกอฮอร์ นับ ว่า เป็น วัฒนธรรมหลักอย่างหนึ่ง ในสังคมชาวอังกฤษ ซึ่งจำนวนไม่น้อย ที่มักดื่มไวน์ ควบคู่กับอาหารเย็น

เครดิต : http://www.rn.ac.th/english/sopa

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

คำศัพท์น่ารู้ :)


- un placard [เอิง ปลา-การ์] ตู้ติดฝาผนัง
- un évier [เอิง เน-วิ-เย] อ่างล้างจาน
- une cuisinière [อืน กุย-ซิ-นิ-แย(เรอ)] เตา
- un four [เอิง ฟูร์] เตาอบ
- un lave-vaisselle [เอิง ลาฟ-แว-แซล(เลอ)] เครื่องล้างจาน
- un réfrigérateur (un frigo) [เอิง เร-ฟริ-เช-รา-เตอร์ (เอิง ฟริ-โก)] ตู้เย็น
- un lave-linge [เอิง ลาฟ-แล๊ง(เชอ)] เครื่องซักผ้า
- un congélateur [เอิง กง-เช-ลา-เตอร์] ตู้แช่ (ตู้เย็นที่สามารถเก็บอาหารไว้ได้นานๆ)

แหล่งความรู้ดีๆ : http://www.rn.ac.th/kk/logement.htm ^____^

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: วัน ตรุษจีน ทำอะไรดี-ไม่ดี ::


วันตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่จีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ของจีน ในวันนี้ตรงกัลป์วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ (วันที่ไม่ตรงกันในทุกปี )การไหว้ตรุษจีนจะนิยมเรียกกันว่า วันชิวอิด แปลว่า วันที่ 1 มีความน่าสนใจตรงที่ว่า คนจีนจะไหว้ ไช้ซิ้งเอี๊ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไช้ แปลว่า โชค ซิ้ง และเอี๊ย แปลว่า เจ้า) ในเวลากลางดึก เมื่อเวลาย่างเข้าวันตรุษหรือวันชิวอิด

ในวันสิ้นปีจะมีการไหว้ หลายอย่าง นิยมเรียกว่า วันไหว้ มักเรียกวันก่อนหน้าวันไหว้ ว่า วันจ่าย เพราะเป็นวันสุดท้าย ที่จะจับจ่ายซื้อของไหว้ และของใช้ ต่าง ๆ ก่อนที่ร้านค้าจะปิดธุรกิจในช่วงปีใหม่หลายวัน

ของไหว้ง่าย ๆ คือส้ม โหงวเส็กทึ้ง และน้ำชา โดยล้วนเป็นสิ่งที่มีความหมาย ส้ม คนจีนเรียกว่า กา หรือ ไต้กิก แปลว่า โชคดี เพื่ออวยพรให้ลูกหลานโชคดี หากใช้ให้เป็นของขวัญ ก็จะแสดงถึงการนำโชคมามอบให้ โดยมากนิยมไหว้ 4 ผล เพราะเลขสี่พ้องเสียงคำ “สี่” ที่แปลว่าดี


ส่วน โหงวเส็กทึ้ง แปลว่า ขนม 5 สี ได้แก่ ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง ถั่วเคลือบน้ำตาล และฟักเชื่อม บางทีก็เรียกว่า ขนมจันอับ หรือ แต่เหลียง

นอกจากนี้เวลาไหว้ยังมีฤกษ์ยาม และทิศที่จะตั้งโต๊ะไหว้ ซึ่งจะเป็นฤกษ์เฉพาะในแต่ละปี

เช้าของวันไหว้สิ้นปี เริ่มจากไหว้เจ้าที่ตามศักดิ์ฐานะของผู้ถูกไหว้ ตอนสายจึงไหว้บรรพบุรุษ บางบ้านจะมีการไหว้ผีไม่มีญาติ หากมีการไหว้ผีไม่มีญาติ จะต้องมีขนมเข่ง ขนมเทียน ที่น่าสนใจคือ การไหว้ผีไม่มีญาติจะต้องไหว้ที่นอกบ้าน บริเวณหน้าบ้านของเรา อาจปูเสื่อวางของไหว้ หรือไหว้บนโต๊ะเตี้ย ๆ เช่นเดียวกับของไหว้เจ้าที่ ปริมาณอาจมากหรือน้อยขึ้นตามกำลัง

คนไทยเชื้อสายจีนทราบดีว่า วันตรุษจีน คือ วันถือ เป็นวันถือที่จะทำในสิ่งที่ดี และไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่สวยงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดแต่ หออ่วย แปลว่า คำดี ๆ ไม่อารมณ์เสียหงุดหงิด ไม่ทำงานหนัก เพื่อที่ว่าตลอดปีจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนัก ไม่กวาดบ้าน เพราะอาจปัดสิ่งดี ๆ มีมงคลออกไป แล้ว กวาดความไม่ดีเข้ามา


เริ่มต้นเช้าวันตรุษ คนในบ้านก็จะทักทายกันด้วยคำอวยพร ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ หมายถึง เวลาใหม่ให้สมใจ ปีใหม่ให้สมปรารถนา

สิ่งที่ถือไม่ควรทำในวันขึ้นปีใหม่ คือ ไม่ซักล้าง หรือ กวาดบ้านปัดฝุ่น ถือว่าจะเป็นการขับไล่ความโชคดีออกไป ไม่ควรสระผมในวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของวันขึ้นปีใหม่ เนื่องจากเป็นการชะล้างความโชคดีที่จะมาถึงในปีใหม่ ไม่ควรใช้ของมีคมในวันขึ้นปีใหม่ จำพวก มีด กรรไกร ที่ตัดเล็บ เพราะถือว่าการใช้ของมีคมนี้จะเป็นการตัดสิ่งดี ๆ หรืออนาคตที่ดี ที่จะนำมาในวันขึ้นปีใหม่

ส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังห้ามตัวเองว่าอย่าทำ คือ การใช้คำพูดที่มีความหมายไปในทางลบ การโต้เถียงกัน การใช้คำที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือความตาย การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศพ และการฆ่าสัตว์ปีก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงในวันขึ้นปีใหม่นอกจากนี้ควรระมัดระวังในการทำสิ่งใด ๆ ไม่ควรให้เกิดการสะดุด หรือ ทำสิ่งของตกแตก ซึ่งจะหมายถึงการนำความโชคไม่ดีเข้ามาในอนาคต

วันตรุษจีน ยังมีธรรมเนียมถือปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เด็ก ๆ จะถูกใจและมีความสุขมากคือ การได้เงินอั่งเปา เงินอั่งเปาในวันตรุษจีน มีคำจีนโบราณเรียกว่า เงินเอี๊ยบ ซ้วยจี๊ เป็นเงินสิริมงคลที่ผู้ใหญ่ให้แก่ลูกหลานเพื่ออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงและเจริญก้าวหน้า

วันตรุษจีนจึงเป็นวันที่ลูกหลานจีนมีความสุข ได้แต่งตัวสวย ได้อยู่ในบรรยากาศที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส บ้านสะอาด ตกแต่งสวยงาม มีดอกไม้สดชื่น มีขนมพิเศษ มีหมู เป็ด ไก่ อร่อย ๆ รับประทานอีกด้วย.

แหล่งความรู้ดีๆจาก : dek-d.com :)

วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: ที่มาของ "หม้อหุงข้าว" ::


หม้อหุงข้าว ประดิษฐ์ ขึ้นครั้งแรกในญี่ปุ่น เพื่อสนองความต้องการในประเทศ ในอดีตสตรีชาวญี่ปุ่นต้องหุงข้าวด้วยเตาถ่านซึ่งต้องเสียเวลามานั่งเฝ้า และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สตรีญี่ปุ่นต้องใช้แรงงานในการสงครามด้วย ความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการหุงข้าวจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นความสำเร็จในการประดิษฐ์หม้อหุงข้าวและเริ่มจำหน่ายขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1956 จึงได้รับการตอบรับจากชาวญี่ปุ่นอย่างท่วมท้น

วิวัฒนาการหม้อหุงข้าวที่เก่าแก่ที่สุดเดิมมีชื่อเรียกว่า คามาโดะ มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโคฟุน ค.ศ. 300-710 คามาโดะเป็นเตาดินเสริมด้วยอิฐหักเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อความร้อน ใช้ฟืนในการหุงต้ม นอกจากใช้หุงข้าวแล้วก็ยังนำมาต้มซุปถั่ว แต่มีข้อเสียคือเคลื่อนย้ายไม่ได้

ต่อมาสมัยนารา-เฮอัน ราวปีค.ศ.710-794 หม้อหุงข้าวพัฒนามาเป็น โอกิ-คามาโดะ สร้างขึ้นให้ใช้งานกลางแจ้ง และมีภาชนะแยกส่วนสำหรับบรรจุอาหารที่เรียกว่าฮากามะ สำหรับหย่อนลงในหลุมที่ด้านล่างมีกองฟืนสำหรับหุงต้ม

ภายหลังมีการประดิษฐ์ภาชนะบรรจุข้าวสำหรับหุงโดยเฉพาะ ลักษณะทรงรีทำด้วยโลหะ เรียกว่า โอกามา เรียกหม้อหุงข้าวชนิดนี้ว่า มูชิ-คามาโดะ

ปลายยุคสมัยไตโช กลางทศวรรษ 1920 เริ่มมีการทดลองผลิตหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นครั้งแรก ปลายทศวรรษ 1940 บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริก ผลิตหม้อหุงข้าวที่มีหม้อและขดลวดนำความร้อนอยู่ภายใน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดกับหม้อหุงข้าวในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่สะดวกสบายนัก เพราะคนหุงต้องนั่งเฝ้าเนื่องจากยังไม่มีระบบอัตโนมัติ ภายหลังบริษัทมัตซูชิตะและโซนี่ผลิตหม้อหุงข้าวออกจำหน่าย แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

กระทั่งวันที่ 10 ธันวาคม 1956 บริษัทโตชิบานำหม้อหุงข้าวอัตโนมัติออกวางจำหน่าย 700 ใบ ประสบความสำเร็จมาก โตชิบาเริ่มผลิตหม้อหุงข้าวอีก 200,000 ใบ ในเวลาเพียง 1 เดือน อีก 4 ปี ต่อมาหม้อหุงข้าวเริ่มแพร่หลายไปเกือบครึ่งประเทศ

สาเหตุที่บริษัทโตชิบาประสบความสำเร็จในครั้งนี้ เนื่องจากเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำในการหุงข้าว ที่ใช้เวลาเพียง 20 นาที หม้อหุงข้าวในยุคนั้นมี 2 ชั้น ชั้นนอกสำหรับบรรจุน้ำ ส่วนชั้นในสำหรับบรรจุข้าว รูปแบบนี้ใช้อยู่นานถึง 9 ปี จึงเปลี่ยนมาเป็นหม้อหุงข้าวในยุคปัจจุบัน

เครดิตดีๆ : dek-d.com :)